Menu 

CreditsPresented by: Yang Weidong Victor Koo
Executive Producers: Wang Ping Wei Ming Liu Kailuo
Producers: Yu Hongmiao Xu Zitao
Co-producers: Cheng Leer Lu Yang
Directed by: Fan Jian
Cinematography: Xue Ming Fan Jian
Sound Recordist: Isabella Zang
Sound Designer: Li Danfeng
Edited by: Matthieu Laclau Fan Jian
Consultant: Bob Moore
Editing Consultant: Jean Tsien, ACE
Editing Assistant: Marine Chiu
MoFei Pictures Sound Departement
Sound Editor: Gao Rui Feng
Foley Artist: Liu Yan
Distribution: Clara Pan
Production Assistants: Zhang Zhitong Dai Fulin Liu Ziru Trilen Xiao
Camera Assistants: Wei Gao Wang Jian Wu Yuanhang
Script Supervisor: Isabella Zang
Colorist: Hung Wenkai
Editing Assistant: Marine Chiu
Timeline studio Post production coordinator: Joanne Lee
Subtitles Translator: Han Dong
Proofreading: Ning Xin
Poems Translators: Ai Luo Wang Tu Michael Grafals
Poster Design:  Lu Yunfan

Music
Intimate Portrait Composed & performed by Philip Guyler
Moment Of Release Composed & performed by Richard Lacy / Barrie Gledden
Calm Composed & performed by Patrick Hawes
Published by Audio Network Ltd. under licence from Audio Network Ltd.


loading..